Toegankelijkheidsverklaring

Digibank Noorderkempen wil zijn website toegankelijk maken volgens nationale wetgeving die de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad omzet. De website wordt nog steeds ontwikkeld en regelmatig bijgewerkt. We zijn momenteel bezig met het aanpassen van alle inhoud naar leesniveau B1 of A2.

Deze verklaring geldt voor de website met de url www.digibanknoorderkempen.be.

Status van naleving

We proberen zo goed mogelijk te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA met onze website. Dit wordt automatisch getest met digitale tools. Hieronder vind je de inhoud die nog niet aan deze richtlijn voldoet.

Niet-toegankelijke inhoud

De volgende inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

  1. Contrast: Het contrast op de website is niet altijd duidelijk. We kijken naar kleurencombinaties die beter werken en passen deze aan waar nodig. Er is een toegankelijkheidstoolbar beschikbaar die je kan helpen met contrastproblemen. Je kunt deze vinden linksboven op deze site.
  2. Linkdoel (in context): Het doel van sommige ‘lees meer’ of ‘toon meer’ links is alleen te begrijpen als je de omringende tekst leest.
  3. Alternatieve teksten: We proberen relevante alternatieve teksten te geven voor alle afbeeldingen die op www.digibanknoorderkempen.be worden gebruikt. Voor sommige afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog verbeterd worden.
  4. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving: Op www.digibanknoorderkempen.be zijn er links naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 augustus 2023.

De verklaring is voor het laatst herzien op 10 april 2024.

Feedback en contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van Digibank Noorderkempen of over deze verklaring? Neem dan contact op met Kim Ooms, coördinator van Digibank Noorderkempen. Vergeet niet het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet te vermelden.

Je kunt contact opnemen via:

We proberen zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Digibank Noorderkempen streeft naar een zo inclusief mogelijke werking.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je meldingen of verzoeken over toegankelijkheidsproblemen op deze website?

Neem contact op met Digibank Noorderkempen via: