ILV Noorderkempen

De interlokale vereniging (ILV) Noorderkempen is een samenwerkingsverband van zes gemeenten en OCMW’s van de Noorderkempen: Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. ILV Noorderkempen slaat de handen in elkaar voor de coördinatie van het lokale tewerkstellingsbeleid en overkoepelende initiatieven op vlak van welzijn en zorg. 

De uitgangspunten zijn:

  • Nieuwe trends, projectoproepen, beleid in ontwerpfase,… signaleren aan de partnergemeenten.
  • Expertise en kennis opbouwen en lokaal verankeren.
  • Kansen tot het uitwisselen van ervaringen, leernetwerken organiseren.
  • Versterken of uitbreiden lokaal aanbod dienstverlening (specialismen).
Digibanken slechts één van de projecten die wij uitwerken in samenwerking met de 6 gemeenten en OCWM’s. Klik op de afbeeldingen om meer informatie te krijgen over deze projecten.
 

Algemene coördinatie

Projecten

Geïntegreerd breed onthaal

Geïntegreerd breed onthaal

TOP in je KOP!

Wijkwerken

Tewerkstelling

Digibanken

Team en structuur

Team en structuur