Privacybeleid

Digibank Noorderkempen hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online-ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Digibank Noorderkempen en de diensten geleverd door Digibank Noorderkempen en betreft het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan. Door het gebruik van deze website en onze dienstverlening maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

Algemene informatie

Deze pagina informeert je over het gebruik van je gegevens door Digibank Noorderkempen. We verzamelen, verwerken en bewaren je gegevens voor verschillende doeleinden.

Gegevensverzameling

We verzamelen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

1.      Om de dagelijkse werking te garanderen en ons aanbod beter af te stemmen op de actuele noden.

2.      Om contact met jou te kunnen opnemen om via enquêtes jouw mening over huidige diensten of over mogelijk nieuw aan te bieden diensten te onderzoeken.

3.      Je te informeren over het aanbod van onze Digibank.

4.      Voor anonieme rapportage naar Vlaanderen.

Afhankelijk van de dienstverlening die je gebruikt, vragen we verschillende gegevens op. Hieronder vind je per dienstverlening welke gegevens we bijhouden.

Vrije inloop: Bij deelname aan een vrije inloop houden we minstens volgende persoonsgegevens bij waaronder naam en voornaam, postcode, leeftijdscategorie of geboortedatum, geslacht, doelgroep, welke apparaten heb je in je bezit, categorie van de vraag, vraag. Je kan er voor kiezen om op de hoogte te blijven van het aanbod van Digibank Noorderkempen.

Opleiding: Bij deelname aan een vrije inloop houden we minstens volgende persoonsgegevens bij waaronder naam en voornaam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijdscategorie of geboortedatum, geslacht, doelgroep, welke apparaten heb je in je bezit en categorie van de vraag. Je kan er voor kiezen om op de hoogte te blijven van het aanbod van Digibank Noorderkempen.

Uitleendienst: Bij het uitlenen van een toestel worden minstens de volgende persoonsgegevens bijgehouden waaronder naam en voornaam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijdscategorie of geboortedatum, rijksregisternummer, geslacht, doelgroep, welke apparaten heb je in je bezit en categorie van de vraag.

Je kan er voor kiezen om op de hoogte te blijven van het aanbod van Digibank Noorderkempen.

We vragen naam, voornaam, postcode, leeftijdscategorie/geboortedatum, geslacht op om personen uniek te kunnen identificeren binnen onze werking. De overige velden doelgroep, welke apparaten heb je in je bezit, categorie van de vraag en vraag worden bijgehouden om onze dagelijkse werking te garanderen en ons aanbod beter af te stemmen op de actuele noden. Het bijhouden van deze gegevens wordt ons opgelegd door Vlaanderen.

Je telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we om je de nodige informatie te kunnen geven over activiteiten waarvoor je bent ingeschreven en/of je op de hoogte te houden van ons aanbod indien je hiermee akkoord bent gegaan. Het bijhouden van het adres is nodig om huis – aan – huis bezoeken in te kunnen plannen. Het rijksregisternummer houden we bij wanneer je een laptop wil uitlenen of uitgeleend hebt bij onze uitleendienst. Deze informatie wordt door onze sociale diensten gebruikt om informatie op te vragen over de uitlener o.a. om prioriteit binnen de wachtlijsten te bepalen. De gegevens worden bijgehouden gedurende de uitvoering van Digibank Noorderkempen.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Je hebt te allen tijde het recht om je gegeven toestemming in te trekken. Als je ervoor kiest om je toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de reeds uitgevoerde verwerking van je gegevens. We zullen je gegevens vanaf dat moment niet langer verwerken voor de specifieke doeleinden waarvoor je toestemming was gegeven. Je kunt eenvoudig je toestemming intrekken door het formulier “Toestemming intrekken” in te vullen of een mail te sturen naar de coördinator Digibank Noorderkempen (kim.ooms@ilvnoorderkempen.be).

Voorwaarden

Je geeft je toestemming vrijwillig en zonder enige vorm van dwang. Je hebt het recht om deze toestemming te weigeren zonder negatieve gevolgen voor onze dienstverlening. Je geeft je toestemming specifiek voor deze doeleinden en voor geen andere. We zullen je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden zonder opnieuw je expliciete toestemming te vragen.

Digibank Noorderkempen houdt bij welke webpagina’s je op deze website bezoekt, om te bepalen welke Digibank Noorderkempen-diensten het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te communiceren binnen Digibank Noorderkempen.

Digibank Noorderkempen raadt je aan de privacyverklaringen van de websites die je bezoekt te lezen, zodat je kan begrijpen hoe die websites jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Digibank Noorderkempen is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op andere websites dan deze. Ook niet op andere gerelateerde websites.

Delen van gegevens met derden

Digibank Noorderkempen kan contact met jou opnemen in de naam van externe partners in verband met een zeker aanbod dat voor jou interessant kan zijn. Maar, in die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden.

Wel mag Digibank Noorderkempen gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistische analyses uit te voeren, om je e-mail of post te sturen en om te voorzien in klantenondersteuning en om onze dagelijkse werking te kunnen garanderen. Daarbij is het verboden voor derden om jouw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze diensten te verstrekken en ze zijn verplicht tot geheimhouding van jou informatie.

Digibank Noorderkempen gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Digibank Noorderkempen zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren zonder jouw goedkeuring, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op stad Hoogstraten of de site;
  • om de rechten of eigendom van Digibank Noorderkempen te beschermen en verdedigen;
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Digibank Noorderkempen of het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies

De Digibank Noorderkempen-website gebruikt “cookies” om je te helpen de online-ervaring op jouw maat te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpaginaserver op je harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat je de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als je Digibank Noorderkempen-websitepagina’s individualiseert of je registreert bij een dienst van Digibank Noorderkempen, zullen de cookies van Digibank Noorderkempen helpen bepaalde informatie over je te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw persoonlijke gegevens zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer je terugkeert naar dezelfde Digibank Noorderkempen-websitepagina of -dienst, zal de informatie die je reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat je gemakkelijk de op jou afgestemde Digibank Noorderkempen-kenmerken kunt gebruiken.

Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te wijzen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kan meestal de instellingen van jouw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als je daar voorkeur aan geeft. Als je kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van pagina’s of -services die je bezoekt.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Digibank Noorderkempen stelt jouw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Digibank Noorderkempen stelt de persoonsgegevens die je aanlevert aan computerservers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcardnummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer-beveiliging (SSL), die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijziging privacyverklaring

Digibank Noorderkempen zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om feedback van interne en externe klanten te reflecteren. Wij raden je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Digibank Noorderkempen jouw informatie beschermt.

Contactinformatie

Digibank Noorderkempen heet je commentaar betreffende deze privacyverklaring welkom. Als je van mening bent dat Digibank Noorderkempen niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kan u contact opnemen via digibank@nkwerkt.be

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 13/06/2024.